Styret i Tolga- Os Sparebank

 

 

Styreleder Bjørg Ryen

Nestleder Per Johan Gjelten

Styremedlem Berit V.J. Stubsjøen

Styremedlem Egil Eide

Styremedlem Morten Aakerøien

 

 

Generalforsamlingen i Tolga-Os Sparebank

Innskytervalgte  Marita Henden
Innskytervalgte Hege Narbuvoll
Innskytervalgte Kjetil Lorentzen
Valg av egenkapitalbeviseierne  Oddvar Austbø
Valg av egenkapitalbeviseierne Jon Faste Strømmevold
Valg av egenkapitalbeviseierne Inger Johanne E. Simensen
Kommunevalgt Bjørnar Tollan Jordet
Kommunevalgt Tone Hagen
Kommunevalgt Jon Ola Kroken
Ansattes representant Dag-Erik Kjendseth
Ansattes representant Wenche Tangen Brovold
Ansattes representant Hågen Fiskvik

 

  Leder                                                          Kjetil Lorentzen

  Nestleder                                         Inger Johanne E. Simensen