Styret i Tolga- Os Sparebank

 

 

Styreleder Bjørg Ryen

Nestleder Per Johan Gjelten

Styremedlem Berit V.J. Stubsjøen

Styremedlem Egil Eide

Styremedlem Morten Aakerøien

Varamedlem Pål Sverre Flatgård

Varamedlem Marie Lillekroken

Varamedlem Grete Eggen Taraldsteen

 

Generalforsamlingen i Tolga-Os Spartebank

Leder Marita Henden

Nestleder Kjetil Lorentzen