Dette trenger du som håndverker

Vi har gjort det enkelt for deg som håndverker å være riktig forsikret. Uansett størrelsen på din bedrift er behovet for forsikringer likt for hele bransjen. Vi gir deg som håndverker en komplett forsikring, og sikrer deg dersom noe skulle skje.
  • Dekker håndverkers plikt til å holde kontraktsarbeidet forsikret
  • Forsikringen dekker verktøy og utstyr, uavhengig av hvor dette befinner seg
  • Plutselige og uforutsette skader er dekket, inkludert brann, vann og tyveri 
Kontakt meg om Håndverkerforsikring

Komplett forsikring for håndverker

Vi har gjort det enkelt for deg som håndverker å være riktig forsikret. Siden vi kjenner bransjen og hvilke forsikringsbehov du har som håndverker, har vi samlet det du må ha i en og samme forsikring. 

Rettslig erstatningsansvar
Skade du kan påføre andre
eller andre sine ting er dekket.

Kontraktsarbeid
Betyr at materialer og arbeidstimer
som tilføres de ulike prosjektene er forsikret iht. Bustadoppføringslova eller Norsk Standard.  

Verktøy og utstyr
U
avhengig av hvor ditt verktøy og utstyr befinner seg er det forsikret.

Ta kontakt med banken i dag for å forsikre din håndverkerbedrift.

Vi anbefaler i tillegg:

Gode råd

Lovpålagt med yrkesskadeforsikring

Som håndverkerbedrift med ansatte er det lovpålagt med yrkesskadeforsikring. En yrkesskadeforsikring sikrer de ansatte på arbeidsplassen, og gir erstatning ved arbeidsulykker og yrkessykdommer. I tillegg er de ansatte forsikret på vei til og fra jobb.

Er du selvstendig næringsdrivende er det frivillig å ha yrkesskadeforsikring, men vi anbefaler alle å kjøpe dette. I tillegg anbefaler vi deg å kontakte NAV for frivllig yrkesskadetrygd.

Viktig å sikre dine ansatte

Vi anbefaler at du forsikrer dine medarbeidere. Med vår personalforsikring er du forsikret med:

  • Gruppeliv som gir erstatning om medarbeideren dør. Ektefelle eller samboers liv kan også forsikres.
  • Annen sykdom som gjelder uførhet og menerstatning ved skade etter andre sykdommer enn yrkessykdommer.
  • Utvidet medisinsk invaliditet som gir økt erstatning ved medisinsk invaliditet.

Husk å forsikre bilen

Bilen er et viktig verktøy for mange håndverkere og representerer store verdier. Vi har derfor en egen forsikring for håndverkers bil. Den dekker selvsagt bilen, men omfatter også verktøy og varer som er innelåst på byggeplass og under transport.