Stillinga rapporterer til banksjef, og økonomisjefen er medlem av ledergruppa i banken. Stillinga er knyttet til banken sitt hovedkontor på Tolga.

Les mer