Tolga-Os Sparebank er inne i sitt 156. forretningsår og har i dag en aktivitetskapital på 5,4 milliarder kroner.
Banken dekker både privatkundenes og bedrifts- kundenes behov for bank- og forsikringstjenester.
I tillegg til hovedkontor på Tolga har banken kontor i Os, Tynset, Folldal og Elverum. Banken har også en stor ekstern kundeportefølje.

Tolga-Os Sparebank har sammen med ni andre frittstående sparebanker etablert et samarbeid for felles innkjøp og standardisering.
LOKALBANK er den samlede betegnelsen på 10 selvstendige sparebanker som i 2018 inngikk et nært samarbeid om å jobbe for felles leveranser og tjenester for å sikre lokal sparebankdrift i et langsiktig perspektiv. LOKALBANK består av ca. 360 ansatte, fordelt på 38 kontor i lokalsamfunn fra nord til sør i landet.

Vår banksjef blir pensjonist og vi søker hans etterfølger:
Vil du bli leder av en spennende og utviklingsorientert bedrift som har en viktig samfunnsrolle i bankens markedsområde?

Som banksjef har du ansvar for bankens totale virksomhet.
Med deg på laget, for å videreføre og forsterke bankens posisjon, får du 30 gode og kompe-tente kolleger og tolv tusen kunder over hele landet.
Du må ha forståelse for lokalbankens rolle i et konkurranseutsatt marked, identifisere deg med bankens verdier og ha evne til å arbeide utadvendt, systematisk og effektivt, med god kommunikasjon både internt og eksternt.

Du har relevant ledererfaring med dokumenterte resultater, utdanning på siviløkonomnivå og erfaring fra bank.
Du må identifisere deg med bankens verdier og ha evne til å arbeide utadvendt, systematisk og effektivt, med god kommunikasjon både internt og eksternt.

Ta kontakt med banksjef Arne Sund på tlf. 918 10 359 eller styreleder Bjørg Ryen på tlf. 992 97 481 for nærmere opplysninger om banken og stillingen.

Kortfattet søknad sendes til as@tos.no
innen 10. september 2021.