Stillingen medfører et dedikert og mangfoldig fagansvar for å sikre høy kvalitet i bankens risikovurdering og dokumentbehandling.
Oppgavene handler bl.a. om videreutvikling og implementering av et helhetlig rammeverk for risikostyring og intern- kontroll
som samsvarer med eksterne og interne krav. Du vil jobbe tett opp mot hele organisasjonen.

Sentrale arbeidsoppgaver
• Være ansvarlig for bankens risikostyringsfunksjon, og etterse at banken opererer i tråd med styrets risikotoleranse og
  innenfor de til enhver tid gjeldende risikorammer
• Sikre at alle vesentlige risikoer er identifisert, målt og
  rapportert
• Ansvar for gjennomføring av bankens ICAAP og
  gjenopprettingsplan
• Være operativ depotansvarlig
• Stillingen kan kombineres med andre oppgaver i banken

Faglige kvalifikasjoner
• Utdanning på høyskolenivå
• Forståelse av lover og regler knyttet mot risikohåndtering og -rapportering
• Gode kommunikasjonsevner, både norsk og engelsk
• Erfaring fra fagområdet kan kompensere for manglende utdanning.

Personlige kvalifikasjoner
• God forretnings- og juridisk forståelse
• Analytisk, systematisk og strukturert
• Glad i rapportering
• Du har stor arbeidskapasitet, liker å jobbe i team og har positiv energi som du bruker i samarbeidet med dine kol- leger.
• Du er nysgjerrig, lærevillig, søker informasjon, og tar initia- tiv og ansvar for egen utvikling
• Løsningsorientert med evne til å prioritere, konkludere, beslutte og følge opp.

Søknadsfrist 1.september

Kontaktinfo:
Arne Sund
Banksjef
Tlf. 918 10 359
arne.sund@tos.no

Randi Leinan Lund
Jurist
Tlf. 994 25 738
rll@tos.no