Tolga-Os Sparebank besluttet i går å redusere våre renter med inntil 0,80% med virkning fra så snart det teknisk er mulig.

Dette er det største rentekuttet vi har besluttet i nyere tid og gir oss ei historisk lav rente. Laveste rente i banken blir nå førstehjemslån med inntil 85% belåning til 2,05% rente. Ny prisliste kommer på våre hjemmesider så fort som mulig.

Rentekuttet er nå besluttet for å redusere de økonomiske bekymringene for tida for folk flest.  Siste ukers hendelser med bakgrunn i smittesituasjonen rundt korona-viruset har satt mange bedrifter og privatpersoner i en vanskelig situasjon, og gitt større og tettere svingninger i både aksje- og rentemarkedet enn normalt. Likevel har dette vært en vanskelig beslutning å ta.

Mens Norges Banks styringsrente har gått ned til historisk lave nivåer, har det blitt dyrere for bankene å finansiere seg i pengemarkedet. Vi må altså betale høyere pris for de pengene vi låner ut igjen nå, enn før denne krisen. Dette skyldes usikkerheten og utfordringene som både folk og bedrifter nå kjenner på rundt egen økonomi. Dette gjør i sin tur at vi ikke kan redusere våre renter like mye som Norges Bank reduserer styringsrenta. På sikt har vi troen på at rentene også i våre markeder skal gå ned, men vi velger altså å forskuttere denne nedgangen nå.

Tolga-Os Sparebank har nå drevet godt i mange år. Det er vi avhengige av for å bygge oss opp slik at vi kan møte myndighetenes bufferkrav mens vi vokser.

God drift gjennom mange år har gitt oss evnen til å tåle svingninger som dette når de kommer. Vi skal stå gjennom dette sammen med kundene våre. Det er viktig for de som har satt sparepengene sine hos oss. Det er også viktig for alle andre når vi har kommet gjennom krisa. Når vi er gjennom den akutte krisen skal Tolga-Os Sparebank ikke bare være her, men vi skal samtidig ha de økonomiske musklene som setter oss i stand til å bidra til at vi får hjulene til å rulle ordentlig i samfunnet vårt igjen. Det kan handle om alt fra å ha åpne kontorer med dyktige folk som bidrar med råd og verktøy som får både folks og bedrifters økonomi ordentlig på fote igjen, til å dele ut midler som kan bidra til meningsfull og givende fritid for folk i regionen vår slik vi har gjort i over 150 år. For perioden etter smittevernsrestriksjonene vil vi oppfordre alle som kan til å være ekstra bevisste på å benytte seg av tjenestene til lokale bedrifter. For at de skal komme seg gjennom dette, er de avhengige av at vi som bor i regionen bruker de.

Vi vil gjerne også minne om at rentekutt er bare ett av verktøyene vi har i verktøykassa når tidene blir utfordrende slik som nå. Vi har flere verktøy, myndighetene har flere og presenterer stadig nye, og folk og bedrifter kan også gjøre grep. Våre rådgivere sitter klare på telefon til å hjelpe alle våre kunder til å finne de riktige grepene og virkemidlene til å gjøre de økonomiske bekymringene så små som mulig i disse tider.

Til slutt vil vi oppfordre alle til fortsatt å forholde seg til de råd og regler som kommer fra myndighetene. Det viktigste vi gjør om dagen er å gjøre denne perioden med tilnærmet «unntakstilstand» kortest mulig. Det er først når den er over vi kan begynne på veien tilbake til normalen.

Ta vare på hverandre - sammen skal vi komme oss gjennom dette!