Alle banker i Norge er lovpålagt etter hvitvaskingsloven å innhente og kontrollere legitimasjonsdokument,
i forbindelse med etablering av kundeforhold. 

Selv om du har vært kunde hos oss i mange år eller har et nytt kundeforhold, er det viktig - og en trygghet - at du er legitimert riktig.

Vi oppfordrer alle våre kunder til å komme innom banken med gyldig legitimasjon, helst pass, så snart som mulig.

Dette for din egen sikkerhet.

Med oppdatert informasjon er du bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet.

BankID/BankID på mobil skal kun utstedes til kunder som er legitimert med gyldig pass med personlig oppmøte. 

BankID/BankID på mobil er din signatur i form av en elektronisk ID og det stilles derfor strengere krav til legitimasjonskontroll.

Nettbank/Mobilbank

I tillegg til krav om legitimering, vil flere av våre kunder også oppleve å måtte besvare noen spørsmål om
kundeforholdet sitt ved innlogging i nettbanken/mobilbanken.
Dette er også en del av den lovpålagte oppfølgingen av våre kunder.

 

 

Din sikkerhet – felles ansvar