Vi oppfordrer alle til å fortsatt forholde seg til myndighetenes smittvernsråd, -anbefalinger og -regler.

  • Hold en meters avstand til andre i lokalet
  • Vask hendene ofte – vi setter frem hånddesinfeksjon i våre lokaler og oppfordrer til bruk av dette når du kommer og når du reiser igjen.
  • Bli hjemme om du har symptomer på luftveisinfeksjon. Vi kan hjelpe deg likevel over telefon eller videomøte.
  • Vi oppfordrer også til å avtale rådgivningsmøter på forhånd slik at vi i størst mulig grad kan unngå ventetid og ha færrest mulig besøkende i ventesonene våre til enhver tid.

 

Vi gleder oss til å endelig få treffe deg igjen!