Tolga- Os Sparebank 2019

Tolga – Os Sparebank fikk i 2019 et overskudd før skatt på 64,2 mill.kr Overskuddet etter skatt på 49,031 mill.kr disponeres slik:

Utbytte på egenkapitalbevis        2,700 mill.kr.

Overført til Sparebankens fond 43,640 mill.kr.

Overført til gavefond                     0,514 mill.kr.

Overført til utjevningsfond          2,177 mill.kr.

Egenkapitalbeviseiernes andel av årets resultat er på totalt 4,877 mill.kr ( utbytte + utjevningsfond), av dette er 55,4%  eller 2,700 mill.kr eller kr 6,75 pr. egenkapitalbevis utbetalt i utbytte.

Årsrapport for 2019 finner du  på tos.no under rapporter