Kredittkort i ny profil

Vi fortsetter vårt gode samarbeid med Eika Kredittbank. Dine nåværende kredittkort vil i løpet av okt/nov bli fornyet til LOKALBANK profil.
Lokalbank privat

LOKALBANK Privat

Erstatter dagens Eika Gold Kredittkort.

LOKALBANK Privat er en betalingsløsning med en tilknyttet kreditt som kan brukes for betaling av varer og tjenester, samt uttak av kontanter i

kontantautomater (minibanker) 
Lokalbank bedrift

LOKALBANK Bedrift

Erstatter dagens Eika Bedrift. Kredittkort med bedriftsansvar.

 

LOKALBANK Ansatt

LOKALBANK Ansatt

Erstatter dagens Eika Business. Kredittkort med privatansvar

LOKALBANK Ansatt er en betalingsløsning med en tilknyttet kreditt som kan brukes for betaling av varer og tjenester, til uttak av kontanter i kontantautomater (minibanker) og innenfor andre bruksområder etter nærmere angivelse.

Kunde kan disponere betalings-løsningen innenfor avtalte beløpsgrenser. Benyttet kreditt tilbakebetales i henhold til tilsendt faktura.